Miko Anime มิโกะ อนิเมะ

My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย

My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย
เรื่องราวกล่าวถึงหลากชีวิตของครอบครัวญี่ปุ่น ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพวกเขา เป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานและเล่าเรื่องถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ
My Neighbors the Yamadas ยามาดะ ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดา พากย์ไทย