Miko Anime มิโกะ อนิเมะ

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266-316 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266-316 ซับไทย
กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266-316 ซับไทย

WATCH ONLINE & DOWNLOAD

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 267 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 268 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 269 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 270 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 271 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 272 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 273 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 274 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 275 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 276 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 277 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 278 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 279 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 280 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 281 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 282 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 283 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 284 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 285 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 286 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 287 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 288 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 289 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 290 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 291 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 292 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 293 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 294 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 295 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 296 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 297 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 298 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 299 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 300 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 301 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 302 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 303 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 304 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 305 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 306 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 307 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 308 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 309 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 310 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 311 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 312 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 313 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 314 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 315 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 316 ซับไทย

ป้ายกำกับ

Gintama กินทามะ ปี 7 กินทามะ ซับไทย