AI no Idenshi

พันธุกรรมแห่ง AI

นี่คือเรื่องราวในอนาคตของพวกเรา ความก้าวหน้าอย่างเหนือชั้นของ AI ที่เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 นั้นได้ช่วยพัฒนาด้านสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครื่องจักรที่มีปัญญาระดับสูงเป็นเครื่องมือก็เข้าจู่โจมมนุษยชาติ ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 21 มนุษย์ยอมรับและแยก "ฮิวแมนนอยด์" ที่มีสิทธิมนุษยชนออกเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่แตกต่างจาก "AI อุตสาหกรรม" ได้อย่างปกติและใช้ชีวิตร่วมกัน สุโด ฮิคารุ ต้องเผชิญหน้ากับ "โรคใหม่" ที่ถือกำเนิดจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และ AI ในฐานะหมอของศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ผู้รักษาฮิวแมนนอยด์

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2023
ตัวอย่าง

ตอนของ AI no Idenshi


แนะนำสำหรับคุณ