Attack on Titan OAD

ผ่าพิภพไททัน ตอนพิเศษ

นี่คือเรื่องราวในอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีในเนื้อเรื่องภาคหลัก โดยแต่ละตอนจะมีเรื่องราวของตัวเอง (ตอนที 1) จะบอกเล่าเรื่องราวในบันทึกของอัลเซ่ (ตอนที่ 2) จะเป็นอีกเรื่องราวของหน่วยฝึกหัดที่ 104 (ตอนที่ 3) จะกล่าวถึงตอนที่น่าจดจำก่อนที่กองฝึกที่ 104 จะรวมเป็นหนึ่งเดียว

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2013

ตอนของ Attack on Titan OAD


แนะนำสำหรับคุณ