DearS

เดียร์ส อลวนรักจากฟากฟ้า

หนึ่งปีก่อน ได้มียูเอฟโอตกลงบนอ่าวโตเกียว แต่ทว่าพวกเขาไม่มีพลังงานเหลือที่จะกลับขึ้นไปบนอวกาศ จึงขออาศัยอยู่บนโลกโดยทางการญี่ปุ่นรับพวกเขาเอาไว้ และให้ชื่อใหม่ว่า DearS (เดียร์ส) พวกเดียร์สสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่น และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจึงมีการริเริ่มให้เดียร์สไปโฮมสเตย์กับมนุษย์ วันหนึ่ง อิคุฮาระ ทาเคยะ เด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินกลับห้องพักของเขา แต่ทว่าเขาดันเจอกับสิ่งประหลาดเข้า เมื่อเขาเข้าไปดูจึงพบกับ เดียร์ส และทำพันธสัญญาเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ตลอดไป

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2004

ตอนของ DearS


แนะนำสำหรับคุณ