Fuyu no Sonata

เพลงรักในสายลมหนาว

ถึงแม้วันคืนจะผ่านไปนานเพียงใด แต่ จองยูจิน ก็ไม่มีวันลืมรักแรกของเธอ ล่วงเลยไปสิบปีที่เธอต้องพลัดพรากจากคนที่เธอรัก แต่สุดท้ายก็มีใครอีกคนที่เข้ามาเพื่อจะทำให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2009

ตอนของ Fuyu no Sonata


แนะนำสำหรับคุณ