Garo: Guren no Tsuki

เฮอันเคียว เมืองหลวงและศูนย์กลางของชนชั้นสูงและวัฒนธรรมขุนนางนั้น มีการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยเขตแดนที่กล้าแข็ง มันก็ดูจะเป็นอย่างนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว อนเมียวจิ สามารถป้องกันได้เพียงแค่พระราชวังที่อยู่ทางฝั่งเหนือของเมืองเท่านั้น ส่วนในตัวเมืองนั้นมีอสูรกายที่รู้จักกันในนาม “เฮอเรอร์” ที่ออกล่าวิญญาณมนุษย์หลังตะวันตกดิน แต่ทว่ายังมีกลุ่มวีรชนที่คอยปกป้องสามัญชนจาก “เฮอเรอร์” ในเงามืดอยู่ (ตอนที่ 12 เป็นบทสรุปพิเศษ เลยไม่ได้แปลซับ)

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2015
ตัวอย่าง

ตอนของ Garo: Guren no Tsuki


แนะนำสำหรับคุณ