Hametsu no Oukoku

มหาวิบัตินครดับสูญ

นานมาแล้วพระเจ้าได้ให้กำเนิดมนุษย์และแม่มด พระเจ้ายังได้แบ่งพลังให้เหล่าแม่มดเพื่อที่แม่มดจะได้ชี้นำมนุษย์ผู้อ่อนแอ เหล่าแม่มดได้น้อมนำคำขอ ทั้งยังช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ เป็นมิตรกับผู้คนมาช้านาน ทว่าสิ่งเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปเมื่อมวลมนุษย์ต้องการปลดแอกจากการชี้นำของแม่มดจึงเกิดการล่าแม่มดขึ้น “อาโดนิส” เด็กชายมนุษย์ผู้ซึ่งถูกชุบเลี้ยงมาโดยแม่มด ผลจากการล่าแม่มดทำให้เขาต้องสูญเสียแม่มดอันเป็นที่รักไป จากความคลั่งแค้นนั้นได้กลายเป็นแรงผลักดันทำให้เขากลายเป็น “พ่อมดแห่งการล้างแค้น”

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2023
ตัวอย่าง

ตอนของ Hametsu no Oukoku


แนะนำสำหรับคุณ