Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna

ลูแปงที่สาม ภาคชื่อของเธอคือมิเนะ ฟูจิโกะ

จะเป็นเรื่องราวของ มิเนะ ฟูจิโกะ สมาชิกหญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มของลูแปง ซึ่งบอกถึงเรื่องราวของเธอกับสมาชิกคนอื่นๆ ในสมัยหนุ่มสาว

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2012
ตัวอย่าง

ตอนของ Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna


แนะนำสำหรับคุณ