Mazinkaiser SKL

มาชินไกเซอร์ SKL

เรื่องราวกล่าวถึงกองทัพสามฝ่ายที่อยู่บนเกาะ Machine Island ได้แก่ กองทัพของการัน กองทัพของคิบะและกองทัพฮาชิเรียวคาคุ แท้จริงแล้วเกาะนี้ก็เหมือนกับคุกที่ตั้งอยู่กลางทะเลและอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าพื้นที่ที่แยกจากส่วนที่เหลือของโลก เพื่อให้มั่นใจว่าเกาะแห่งนี้จะไม่มีการเล็ดลอดออกมา จึงได้มีการสร้าง "ม่านแรงดึงดูด" ไว้ที่ใจกลางของเกาะ มีเพียงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของรัฐบาลโลก WSO เท่านั้นที่สามารถเข้าไปยังเกาะนี้ได้ สิ่งที่มีค่าของเกาะแห่งนี้คือทรัพยากรและข้อมูลจากโรงงานเก่าบนเกาะที่ทำให้ทั้งสามฝ่ายสามารถสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาสู้รบกันได้อย่างใกล้เคียงกับคำว่าไร้ขีดจำกัด

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2010

ตอนของ Mazinkaiser SKL


แนะนำสำหรับคุณ