Tears to Tiara

สงครามวิถีราชันย์

ดรูค นักบวชแห่งจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ปรารถนาจะเป็นราชาแห่งโลก จึงวางแผนปลุก จอมมารอารอว์น ขึ้นมาและได้จับ ริอันนอน หญิงสาวแห่งเผ่าเกลไปเป็นเครื่องบูชายัญ เมื่ออาเธอร์ผู้เป็นพี่ชายรู้เรื่องเข้า จึงรีบตามไปช่วย แต่ทว่าสายไปเสียแล้ว จอมมารได้ฟื้นขึ้นมา ขณะสถานการณ์ตรึงเครียด กลับเป็นจอมมารที่ช่วยริอันนอนเสียเอง และริอันนอนก็ได้มอบผ้าพันคอที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นหัวหน้าเผ่าให้แด่จอมมารอารอว์น

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2009
ตัวอย่าง

ตอนของ Tears to Tiara


แนะนำสำหรับคุณ