The Last Summoner

เส้นทางของผู้อัญเชิญ

เรื่องราวในยุคใหม่ หลังจากผู้อัญเชิญได้ทยอยหายไปจากประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านการใช้ชีวิต แต่แล้ววันหนึ่งอาเจี๋ย ที่กำลังทำอาหารอยู่นั้นได้อัญเชิญโดร่าเทพีแห่งสงครามออกมา เขาได้เป็นเพื่อนกับฮาน่าผู้อัญเชิญสายพืช และเมียวอูผู้อัญเชิญสายสัตว์ พวกเขาเข้าร่วมสหพันธ์ผู้พิทักษ์ และรับมือกับกลุ่มผู้อัญเชิญ “ผู้ทำลายล้าง” ระหว่างต่อสู้ พวกผู้อัญเชิญก็ได้ค้นพบชาติกำเนิดและความจริงของโลกผู้อัญเชิญ

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2022
ตัวอย่าง

ตอนของ The Last Summoner


แนะนำสำหรับคุณ