World Witches Hasshin Shimasu!

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมตัวกันเป็นพันธมิตรเพื่อต่อต้านศัตรูใหม่ของมนุษยชาติ "เนลรอยย์" ซึ่งมีเพียงเด็กสาวผู้มีพลังเท่านั้นที่สามารถตอบโต้ได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่เนลรอยย์ไม่ทำการรุกราน พวกเธอก็ใช้เวลาไปวันๆ อย่างขี้เกียจ คราวนี้ไม่ใช่แค่หน่วย 501 เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหน่วย 502 ที่รู้จักกันในชื่อ "Brave Witches" อีกด้วย

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2021
ตัวอย่าง

ตอนของ World Witches Hasshin Shimasu!


แนะนำสำหรับคุณ