Blue Archive: Beautiful Day Dreamer

ก่อนจะถึงงานปาร์ตี้ ไซบะ โมโมอิ ต้องคิดพล็อตเรื่องของเกมออกมา แต่เธอก็ดันไม่มีความคิดดีๆ จึงออกมาเดินเตร็ดเตร่ และในระหว่างนั้นเองเธอก็ถูกชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  • ความละเอียด:อัตโนมัติ
  • สถานะ: ฉายจบแล้ว
  • ปีที่ออก: 2022

ตอนของ Blue Archive: Beautiful Day Dreamer


แนะนำสำหรับคุณ